Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Saturday, July 5, 2008

ringkasan Tok Kenali

Almarhum Tok Kenali dilahirkan pada tahun 1868 di Kampung Kenali, Kubang Kerian daerah Kota Bahru, dalam sebuah keluarga petani yang saleh.

Di Masjidil Haram Mekah, beliau berguru kepada beberapa orang ulamak besar lagi masyhur terutama Tuan Guru Wan Ahmad atau Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani.

Beliau mendirikan sebuah sekolah pondok di kampungnya yang dikenali sebagai Pondok Kenali

No comments: